COVID 19: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VÀ LĂNG KÍNH PHÁP LÝ

Đại dịch Covid 19 là một sự kiện lớn ảnh hưởng đến hầu hết các ngành nghề , lĩnh vực; từ đó doanh nghiệp phát sinh những vấn đề kinh tế và pháp luật dẫn đến tranh chấp không đáng có.

Từ thống kê chi tiết cả các tổ chức trên thế giới vừa qua, có thể thấy, đại dịch Covid 19 đã gây nên tác động tiêu cực trên toàn bộ các ngành nghề, lĩnh vực. Những thiệt hại từ dịch bệnh khiến hầu hết các quốc gia rơi vào tình trạng suy thoái và gặp nhiều khó khăn trong việc phục hồi. Việt Nam mặc dù đã có những chuyển biến tích cực trong quá trình khắc phục ảnh hưởng của Covid 19 nhưng khó có thể khẳng định chắc chắn rằng tốc độ khôi phục kinh tế sẽ nhanh hơn các nước khác. Doanh nghiệp vẫn cần thời gian để giải quyết những tồn đọng và lấy lại cân bằng.

Ấn phẩm “COVID – 19: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VÀ LĂNG KÍNH PHÁP LÝ” của VIAC là ấn phẩm tổng hợp toàn bộ và chi tiết bình luận của các chuyên gia, từ đó đem đến cho doanh nghiệp góc nhìn rộng mở và đa chiều hơn về chuyển động thị trường, cách sử dụng công cụ pháp lý phù hợp, góp phần thiết thực cho tiến trình phục hồi và quay lại thị trường của doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian tới.

LINK TẢI: COVID – 19: CHUYỂN ĐỘNG THỊ TRƯỜNG VÀ VÀ LĂNG KÍNH PHÁP LÝ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *